Kurs

OLKWEB kurs

Det blir opplæring i Olkweb (digital opplæringsbok) i august 2018 og utover. 

Nye lærlinger og andre som trenger opplæring vil bli kalt inn direkte.

Under ligger link til en enkel bruksanvisning for OLKWEB

klikk her. 

Veileder kurs i Barne - og ungdomsarbeiderfaget

Det blir nytt kurs for nye veiledere i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

  • Tirsdag 4 september 

  • Sted: Eureka, Arendal 

  • Tidspunkt: 09:00 - 15:00

Invitasjon og innkalling til kurset vil bli sendt ut til alle våre praksis steder etter sommerferien 2018.

PS! de av dere som har meldt inn at dere er nye veiledere vil bli kontaktet direkte. 

Veileder kurs i helsearbeiderfaget

Det blir nytt kurs for nye veiledere i helsearbeiderfaget.

  • Torsdag 13 september 

  • Sted: Filadelfia, Arendal 

  • Tidspunkt: 09:00 - 15:30

Invitasjon og innkalling til kurset vil bli sendt ut til alle våre praksis steder etter sommerferien 2018.

PS! de av dere som har meldt inn at dere er nye veiledere vil bli kontaktet direkte.