OLKWEB kurs

Høsten 2016 ble alle opplæringsbøkene digitalisert. 

I den forbindelse har vi opplæring for veiledere (og lærlinger) om hvordan systemet skal brukes. 

Opplæringsansvarlig hos oss er Camilla Arff og hun kan kontaktes på tlf: 95 05 90 36 eller på mail: camilla.arff@austagderfk.no dersom du trenger å bli kurset. 

Under ligger link til en enkel bruksanvisning for OLKWEB

klikk her.