OLKWEB kurs

Det blir opplæring i Olkweb (digital opplæringsbok) i august 2018 og utover. 

Nye lærlinger og andre som trenger opplæring vil bli kalt inn direkte.

Under ligger link til en enkel bruksanvisning for OLKWEB

klikk her.