Styret i OKOS Agder

Styret for Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder 2018

Leder:        Terje Beruldsen, Åmli kommune                        

Nestleder:   Viggo Tjøgersen, Arendal kommune             

Medlem:      Berit Fjelde Halvorsen, Grimstad kommune     

Medlem:      Lasse Fosse, Gjerstad kommune                                

Medlem:      Benedicte Tynes, Aust-Agder fylkeskommune   

Medlem:      Wenche Irene Steen, Ansattes repr. Fagforbundet

Medlem:      Vegard Lillejord Frivold, Lærlingerepresentant    

 

Vararepresentanter:

1.      Gunhild Goderstad, Fylkesmannen i Aust-Agder  

 

2.      Solveig Aanjesen, IKT-Agder IKS                          

                       

3.   Hans-Harald Nome, Sørlandet Sykehus HF