Samlinger

Oversikt fagprøve samling for 2018, alle fag.

Viktig informasjon for dem som skal avlegge fagprøve for 2018 ! 

Alle våre lærlinger som skal avlegge fagprøven i 2018, blir kallt inn til et møte hvor representant fra fagprøvenemenda kommer. 

Under er en oversikt fordelt på fagene:

 

* IKT - Servicefag, Dato: 22. mars kl 13 - 15:30.

*  Barn og ungdomsarbeiderfaget. Dato: 28. februar  kl 09-12

* Helsefagarbeidere, Dato: 7 .Mars kl 09 - 12