Våre fag

Barne- og ungdomsarbeider
Helsefagarbeider
IKT-Service
Ambulanse
Kontor- og administrasjon
Laboratorie
Renholdsoperatør

I høst har vi tatt inn lærlinger på Sørlandet sykehus i følgende fag:

  • LABORATORIE

  • RENHOLDSOPERATØR

Vi vil legge ut mere info om fagene

Portør